Dòng Tiền Thuần Là Gì [Công Thức Tính & Cách Phân Tích A-Z]

Dòng Tiền Thuần Là Gì ✅Công Thức Tính & Cách Phân Tích A-Z✅Tiền Nhàn Rỗi Chia Sẻ Cho Các Bạn Công Thức Tính Dòng Tiền Thuần Và Các Ví Dụ Cụ Thể Sau Đây.

Dòng Tiền Thuần Tiếng Anh Là Gì

Dòng tiền thuần trong tiếng Anh là Free cash flow to the firm, hay còn được viết tắt là FCFF.

FCFF Trong Tiếng Anh Là Gì
FCFF Trong Tiếng Anh Là Gì

Mời Bạn Tham Khảo ➡️ Cash Flow 🆙 Là Gì Và [Cách Tính & Lên Kế Hoạch A-Z]

Dòng Tiền Thuần Là Gì

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF) là dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thuộc về các nhà đầu tư, nó bao gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết (vốn đầu tư vào tài sản cố định và vốn lưu động thường xuyên) cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Dòng Tiền Thuần Là Gì
FCFF Là Gì

Khi bạn đang kiếm tiền, con số này sẽ là số dương. Nhưng khi bạn đang ở trong tình trạng tiêu cực, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang thua lỗ. Dòng tiền đề cập đến những gì đi vào và dòng tiền ra là những gì đi ra.

Hướng Dẫn Bạn 2 Cách 👍 Đầu Tư Vàng 👍 Sinh Lời Nhất + 7 Kinh Nghiệm

Công Thức Tính Dòng Tiền Thuần

Sau đây là 2 Công Thức Tính Dòng Tiền Thuần phổ biến nhất được tiennhanroi.vn chia sẻ sau đây.

FCFF = NI + NC + [I x (1-TR)] – LI – IWC

Trong đó:

 • FCFF: DTT của doanh nghiệp (Free Cash Flow to Firm)
 • NI: Thu nhập ròng (Net Income)
 • NC: Phí không bằng tiền mặt (Non-cash charges)
 • I: Lãi (Interest)
 • TR: Mức thuế (Tax Rate)
 • LI: Mức đầu tư dài hạn (Long-term Investments)
 • IWC: Mức đầu tư cho vốn lưu động (Investments in Working Capital)

Các công thức khác gồm:

 • FCFF = EBIT x (1 – thuế suất thuế TNDN) + khấu hao – chi phí vốn – tăng giảm vốn lưu động
 • FCFF = EBITDA x (1 – thuế suất thuế TNDN) + khấu hao x thuế suất thuế TNDN – chi phí vốn – tăng giảm vốn lưu động
 • Nếu FCFF dương -> công ty còn tiền sau các khoản chi phí
 • ngược lại FCFF âm -> công ty không tạo đủ doanh thu để trang trải các chi phí và hoạt động đầu tư của mình.

Tiennhanroi.vn chia sẻ bạn 2 👉 Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm 🔝Ngân Hàng Chính Xác Nhất

Dòng Tiền Thuần Của Dự Án Đầu Tư Là Gì

Fcff của dự án đầu tư chính là phần chênh lệch trong dòng tiền của doanh nghiệp trong từng giai đoạn mà dự án được thực hiện. Nó thể hiện tiền mặt thực có ở từng thời điểm bằng cách lấy dòng tiền thực thu vào (inflow) – dòng tiền thực thu ra (outflow) ở thời điểm đó.

Sharea Cho Bạn 7 Cách ✅ Gửi Tiết Kiệm ✅ Ngân Hàng Sinh Lời Nhất

Dòng Tiền Thuần Phản Ảnh Điều Gì

Thực tế thì FCFF về cơ bản là một thước đo lợi nhuận của một công ty sau khi tính đến tất cả các chi phí và nhu cầu tái đầu tư. Đây là một trong những chuẩn đối sánh được sử dụng để so sánh và phân tích sức khỏe tài chính của một công ty

Nếu tổng thu lớn hơn tổng chi nghĩa là bạn đã tạo ra dòng tiền dương và ngược lại. Mục tiêu của mọi doanh nghiệp là giữ cho dòng tiền luôn dương. Tuy nhiên, đây không phải là điều đơn giản và đòi hỏi bạn phải có chiến lược kinh doanh cũng như phương pháp quản lý tài chính phù hợp.

Xem Ngay 👍 Tiền Là Gì 👍 Nguồn Gốc, Lịch Sử Tiền Tệ

Cách Phân Tích Dòng Tiền Thuần

Để phân tích các dòng tiền thuần thì các bạn quan tâm dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính để biết được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp và mức độ sử dụng tiền cho các hoạt động đó.

 • Phân tích dòng tiền vào: Dòng tiền vào từ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành (HĐKD, HĐĐT, HĐTC) cho biết khả năng tạo tiền của doanh nghiệp.
 • Phân tích dòng tiền ra: từ các hoạt động của doanh nghiệp cho biết tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp cả về quy mô, tốc độ, cơ cấu và xu hướng sử dụng. Dòng tiền ra trong kỳ của hoạt động nào đó mà doanh nghiệp tiến hành (HĐKD, HĐ ĐT, HĐTC) càng lớn, mức độ sử dụng tiền cho hoạt động đó càng cao.

Tìm Hiểu Ngay 5 👉 Chức Năng Của Tiền Tệ 🆙 Vai Trò & Ví Dụ Từ A-Z

Ví Dụ Về Dòng Tiền Thuần Trên Doanh Thu

Sau đây tiennhanroi.vn chia sẻ cho bạn một vài Ví Dụ Về Dòng Tiền Thuần Trên Doanh Thu cho bạn dễ hiểu nhé.

Dòng tiền thuần trên doanh thu là tỉ lệ hiệu suất đo lường dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí tài sản cố định trong mối tương quan với doanh thu bán hàng.

Dòng tiền thuần trên doanh thu thường được theo dõi theo thời gian và được so sánh với các chỉ số tương tự để cung cấp thêm thông tin nội bộ cho ban quản lí công ty và các nhà đầu tư bên ngoài công ty.

Ví dụ về DTT trên doanh thu:

Công Ty A trong năm tài chính 2021 đã tạo ra doanh thu 260,2 tỉ, tạo ra 69,4 tỉ trong dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, trong khi chi 7,6 tỉ cho chi phí tài sản cố định.

DTT của Công Ty A là 69,4 tỉ – 7,6 tỉ = 61,8 tỉ. Do đó, dòng tiền thuần trên doanh thu cho năm 2019 là: 61.8 tỉ / 260.2 tỉ = 0.24

Trong khi đó, năm 2020, DTT của Công Ty A là 60,7 tỉ, tương đương 77,4 tỉ trong dòng tiền hoạt động trừ đi 16,7 tỉ chi phí tài sản cố định. Với doanh thu 265,6 tỉ cho năm 2020, DTT trên bán hàng của Công Ty A đã đạt 0,23.

Dựa trên DTT trên doanh thu, Công Ty A đã cải thiện khả năng chuyển đổi doanh thu sang tiền mặt từ năm 2018 đến năm 2019

❓Nếu bạn còn vẫn thắc mắc, băn khoăn gì về Dòng Tiền Thuần thì bạn vui lòng để lại thông tin mục LIÊN HỆ tại Menu website tiennhanroi.vn hoặc BÌNH LUẬN bên dưới nhé.

Viết một bình luận