Chức Năng Của Tiền Tệ [5 Chức Năng, Vai Trò & Ví Dụ Từ A-Z]

Chức Năng Của Tiền Tệ ✅5 Chức Năng, Vai Trò & Ví Dụ Từ A-Z✅Tổng Hợp Cho Các Bạn Đọc Tất Cả Các Chức Năng Của Tiền Tệ Dưới Đây Nhé.

Vai Trò Của Tiền Tệ

Qua quá trình hình thành và phát triển của sản xuất, trao đổi và lưu thông hàng hóa (nền kinh tế hàng hóa) đã tạo điều kiện cho sự ra đời của tiền. Trái lại, tiền tệ cũng có 3 vai trò quan trọng đối với nền kinh tế hàng hóa, đặc biệt là khi nền kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế thị trường (nền kinh tế thị trường).

Vai trò của tiền tệ
Vai trò của tiền tệ

Tiền tệ là phương tiện để mở rộng phát triển sản xuất và trao đổi HH

Theo C.Mác đã chỉ ra rằng, người ta không thể tiến hàng sản xuất hàng hóa nếu như không có tiền và sự vận động của nó. Tiền tệ giúp đo lường và biểu hiện giá trị của sản phẩm, dịch vụ đơn giản, thống nhất.

Ngoài ra nó giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi trong nền kinh tế. Tiền tệ là cơ sở cho các đơn vị kinh doanh hạch toán, xác định kết quả kinh doanh. Con người tích lũy tiền tệ và phục vụ tái sản xuất kinh doanh.

Tiền là công cụ mở rộng các mối quan hệ trên quốc tế.

Khi nền kinh tế hàng hóa đang phát triển cao và chuyển sang nền kinh tế thị trường cùng với sự hội nhập kinh tế toàn cầu thì tất yếu sẽ phát sinh các mối quan hệ kinh tế, công nghệ, khoa học… giữa các quốc gia và khu vực.

Tiền tệ có thể giúp cho của cải lưu thông thuận lợi giữa các quốc gia, bên cạnh đó tiền còn là một công cụ để thực hiện các chính sách kinh tế giữa các nước. Qua đó tiền giúp hình thành và mở rộng các mối quan hệ quốc tế.

Tiền tệ phục vụ mục đích, quyền lợi của người sử dụng

  • Trường hợp đối với dân cư: tiền là một phương tiện phục vụ nhu cầu sống
  • Trường hợp đối với chính sách tài chính quốc gia: tiền là cơ sở để hình thành nên các khoản thu chi của ngân sách.
  • Trường hợp đối với chính sách kinh tế đối ngoại: tiền là một cơ sở hình thành nên tỷ giá hối đoái hoặc là phương tiện chi trả giữa các quốc gia
  • Trường hợp đối với chính sách kinh tế vi mô: cơ sở hình thành vốn và các chỉ tiêu tài chính như chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận
  • Trường hợp đối với chính sách kinh tế vĩ mô: tiền là phương tiện để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

➡️ Tiennharoi.vn chia sẻ cho bạn 7 cách 🔝Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng [Hiệu Quả Nhất]

5 Chức Năng Của Tiền Tệ

Như quan điểm của K.Marx thì cho rằng tiền tệ bao gồm 5 chức năng: Chức năng thước đo giá trị, Chức năng phương tiện lưu thông, Chức năng phương tiện thanh toán, Chức năng phương tiện dự trữ, Chức năng tiền tệ thế giới. Mỗi một chức năng của tiền tệ đều có vai trò đối với sự vận hành của thị trường.

5 Chức năng của tiền tệ
5 Chức năng của tiền tệ

👉 Hướng Dẫn Bạn 2 🆙Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm Ngân Hàng [Chính Xác Nhất]

Chức Năng Thước Đo Giá Trị Của Tiền

Thước đo giá trị là yêu cầu đầu tiên và không thể nào thiếu của trao đổi hàng hóa. Trong mua bán hay trao đổi hàng hóa, người ta thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Muốn đảm bảo được nguyên tắc trao đổi ngang giá thì điều kiện tiên quyết là phải đo lường và xác định được giá trị hàng hóa.

Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của các hàng hoá. Muốn đo lường giá trị của các hàng hoá, bản thân tiền tệ cũng phải có giá trị. Do đó, tiền tệ làm chức nâng thước đo giá trị phải là tiền vàng.

Để đo lường giá trị hàng hoá không cần thiết phải là điển mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng nào đó trong ý tưởng. Sở dĩ có thể làm được như vậy, vì giữa giá trị của vàng và giá trị của hàng hoá trong thực tế đã có một tỷ lệ nhất định. Cơ sở của tỷ lệ đó là thời gian lao động xã hội cần thiết hao phí để sản xuất ra hàng hoá đó.

Ví dụ : Các vật phẩm đều có giá trị khác nhau và được so sánh bằng giá trị của tiền tệ. Một đôi giày bảo hộ có giá trị bằng 5 xu ( tiền xu ngày xưa được làm từ nhôm). Một cuốn sách có giá trị bằng 1 đồng (tiền đồng được đúc từ đồng). Mà 1 đồng cũng có giá trị bằng 10 xu.Vì thế có thể nói Giá trị hàng hoá tiền tệ (vàng) thay đổi không ảnh hưởng gì đến “chức năng” tiêu chuẩn giá cả của nó.

Mời Bạn Tham Khảo ➡️Tiền Là Gì [Nguồn Gốc, Lịch Sử, Bản Chất Của Tiền Tệ Từ A-Z]

Phương Tiện Lưu Thông

Chức năng tiền tệ là một phương tiện để môi giới trong khi trao đổi hàng hóa, khi tiền tệ có chức năng này thì tiền tệ phải là tiền mặt. Từ đó, hàng hóa để trao đổi hàng hóa mà lấy tiền làm môi giới thì gọi là lưu thông hàng hóa.

Công thức lưu thông hàng hóa đó là: H – T – H, khi tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hóa đã làm cho hành vi bán và hành vi mua có thể tách rời nhau cả về thời gian và không gian. Sự không nhất trí giữa mua và bán chứa đựng mầm mống của khủng hoảng kinh tế.

👍 Share Cho Bạn 7 Kênh Đầu Tư 🔝Tiền Nhàn Rỗi [Hiệu Quả, Sinh Lời Nhất]

Phương Tiện Cất Trữ

Khi tiền làm phương tiện cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ. Bởi lẻ tiền làm được chức năng này là vì: tiền là đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị, nên cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải.

Để làm chức năng phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức là tiền vàng, bạc. Chức năng cất trữ làm cho tiền trong lưu thông thích ứng một cách tự phát với nhu cầu tiền cần thiết cho lưu thông.

Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hoá nhiều thì tiền cất trữ được đưa vào lưu thông. Ngược lại, nếu sản xuất giảm lượng hàng hoá lại ít thì một phần tiền rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ.

Ví dụ: Người giàu thời xưa hay có thói quen cất trữ vàng, bạc trong hũ, trong rương. Bạn thuận tiện nhìn thấy trong những phim truyền hình xưa, cổ tích. Ngày nay cũng có nhiều người có thói quen cất trữ tiền trong ngân hàng nhà nước. Việc làm này không đúng vì tiền cất giữ phải là tiền có giá trị như tiền vàng, bạc .

Phương Tiện Thanh Toán

Khi tiền làm phương tiện thanh toán thì tiền được dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng … Khi sản xuất và trao đổi hàng hoá phát triển đến trình độ nào đó tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu. 

Chức năng này làm cho quá trình mua bán diễn ra nhanh hơn, tuy nhiên cũng làm cho những người sản xuất và trao đổi hàng hóa phụ thuộc vào nhau nhiều hơn.

Ví dụ: Thực tế hiện nay ngân hàng nhà nước điều cho vay tín dụng thanh toán. Bạn thuận tiện trở thành con nợ của ngân hàng nhà nước nếu tiêu xài không đúng cách .

Chức Năng Tiền Tệ Thế Giới

Khi một mới quan hệ buôn bán giữa các quốc gia với nhau xuất hiện; thì tiền tệ làm chức năng tiền tệ thế giới. Điều đó đồng nghĩa là thanh toán quốc tế giữa các nước với nhau.

Làm chức năng tiền tệ thế giới phải là tiền vàng; hoặc tiền tín dụng được thừa nhận thanh toán quốc tế. Việc đổi tiền của một quốc gia này thành tiền của một quốc gia khác; được tiến hành theo tỷ giá hối đoái. Đó là giá cả đồng tiền của một quốc gia này so với đồng tiền của quốc gia khác.

Ví dụ: Thực tại hiện nay ngành du lịch tăng trưởng, mọi người thuận tiện du lịch quốc tế. Khi đi du lịch bạn cần đổi tiền tệ của mình sang tiền tệ nước bạn. Tý giá hối đoái dự vào nền kinh tế tài chính của những nước nên có giá trị khác nhau. Hiện tại 1 usd = 23.000 VNĐ …

Chức Năng Của Tiền Giấy

Đối với việc đưa tiền giấy vào lưu thông trong xã hội với mục đích là để tiền làm vật trung gian giúp cho sự trao đổi hàng hóa của mọi người cho nhau được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện thông qua các hoạt động mua bán trên thị trường, và từ đó sẽ giúp cho sự hoạt động, tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. 

Dùng tiền (tiền giấy) làm vật trung gian giúp cho sự trao đổi, trước hết mọi người sẽ đem hàng hóa (hay dịch vụ) mà mình có để bán đổi lấy tiền, sau đó mọi người sẽ dùng số tiền vừa có được đó để mua đổi lấy hàng hóa (hay dịch vụ) khác mà mình cần. 

Các Chức Năng Của Tiền Tệ Khác

Mời bạn tham khảo thêm Các Chức Năng Của Tiền Tệ Khác mà Tiennhanroi.vn chia sẻ sau đây.

Tiêu chuẩn trả chậm

Đây là một trong các chức năng quan trọng của tiền tệ vì nó có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các khoản thanh toán trả chậm – tức các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong tương lai. Tiền tệ được sử dụng làm tiêu chuẩn trả chậm vì nhờ đó việc vay và cho vay trở nên dễ dàng hơn.

Chuyển giao giá trị

Một chức năng khác của tiền tệ là chuyển giao giá trị. Nó giúp chuyển giao giá trị của tài sản, quyền sở hữu tài sản và cả thu nhập của người này cho người khác. Đồng thời nó cũng giúp cho việc chuyển giao hoặc giao dịch hàng hóa và dịch vụ trở nên dễ dàng hơn.

Vai Trò Của Tiền Tệ Là Gì

Dưới đây là một vài vai trò của tiền tệ mà có thể bạn chưa biết.

Sản sinh ra công ăn việc làm

Chủ đạo sách tiền tệ mở rộng hay thu hẹp có ảnh hưởng một cách trực tiếp đến việc sử dụng đạt kết quả tốt các nguồn lực xã hội, quy mô sản xuất kinh doanh và từ đó ảnh hưởng tới tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế. Để sở hữu một tỷ lệ thất nghiệp giảm thì phải chấp nhận một phần trăm lạm phát tăng lên.

Vai trò của tiền tệ đối với nền kinh tế giúp ổn định thị trường tài chính

Việc ổn định thị trường tài chủ đạo là mục tiêu rất quan trọng trong công tác điều hành nền kinh tế của mỗi chính phủ, ổn định thị trường tài chính cũng được thúc đẩy bởi sự ổn định lãi suất bởi vì biến động trong lãi suất có khả năng gây nên sự mất ổn định cho các tổ chức tài chính.

Vai Trò Của Tiền Tệ Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường được biểu hiện qua ba mặt dưới đây.

  • Tiền tệ là phương tiện để mở rộng phát triển sản xuất và trao đổi HH
  • Tiền là công cụ mở rộng các mối quan hệ trên quốc tế
  • Tiền tệ phục vụ mục đích, quyền lợi của người sử dụng

Ba vai trò này được chúng tôi trình bày cụ thể ở nội dung phía trên bài viết.

👉 Tiết Lộ Bạn Bí Quyết 💰 Đầu Tư Vàng [2 Cách Sinh Lời Nhất + 7 Kinh Nghiệm Mua Bán Vàng]

2 Cách Đầu Tư Vàng

Vai Trò Của Tiền Tệ Trong Quản Lý Kinh Tế Vĩ Mô

Tiền tệ có vai trò góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, ổn định giá cả hàng tiêu dung, ổn định được thị trường ngoại hối, thị trường vàng… giúp từng bước phục hồi nền kinh tế cũng như tạo ra lợi thế trong liên kết và phân công lao động quốc tế, thích ứng với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế.

Vai Trò Của Tiền Tệ Trong Kinh Tế Vi Mô

Tiền tệ là một phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ được chấp nhận thanh toán trong một khu vực nhất định hoặc giữa một nhóm người cụ thể.

Thường là sẽ được phát hành bởi một cơ quan nhà nước như ngân hàng trung ương. Giá trị của tiền tệ không đến từ vật chất tạo ra nó mà nhưng theo giá trị mà nó đại diện tùy theo nền kinh tế và nhà phát hành.

Vai Trò Của Tiền Tệ Trong Doanh Nghiệp

Đối với một doanh nghiệp thì tiền tệ có vai trò rất quan trọng. Có thể nói là tiền tệ đối với doanh nghiệp cũng giống như máu với cơ thể.

Vai Trò Của Tiền Tệ Trong Cuộc Sống

Tiền có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, nó là một phương tiện trao đổi đa năng để đơn giản hóa thương mại, tiền giúp ổn định tài chính, không bị áp lực về kinh tế. Khi bạn có tiền thì làm cho bạn có một cuộc sống tốt hơn, được ăn ngon, mặc đẹp, mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất, sự hạnh phúc và yên ấm.

Bên cạnh đó tiền cũng đóng một vai trò chính trong lĩnh vực giáo dục, y tế đáp ứng nhu cầu của con người. Tiền có thể tích lũy không giới hạn thông qua thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm, giúp bản thân cảm thấy tự tin, thỏa mãn.

❓Nếu bạn còn vẫn thắc mắc, băn khoăn gì về chức năng của tiền tệ thì bạn vui lòng để lại thông tin mục LIÊN HỆ tại Menu website tiennhanroi.vn hoặc BÌNH LUẬN bên dưới nhé.

Viết một bình luận