Cash Flow Là Gì, Fcfe, Fcff, Fcf Là Gì [Cách Tính & Lên Kế Hoạch A-Z]

Cash Flow Là Gì, Fcfe, Fcff, Fcf Là Gì ✅Cách Tính & Lên Kế Hoạch A-Z✅Mời Bạn Tham Khảo Cách Tính Và Các Cách Cải Thiện Dòng Tiền Tối Ưu Nhất.

Cash Flow Là Gì

Cash flow là thuật ngữ trong ngành tài chính, tạm dịch là dòng tiền, trong đó có thể là tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt.  Khi phân tích tài chính thì người ta thường hiểu đơn giản Cash flow tượng trưng cho sự thay đổi của các tài khoản tiền mặt ở mỗi thời kỳ kế toán. 

Cash Flow Là Gì
Cash Flow Là Gì

Sau mỗi kỳ kế toán, cash flow sẽ được thống kê và báo cáo giải trình một cách cụ thể. Khi nhìn vào bảng báo cáo giải trình này, bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những yếu tố đang sống sót trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tương quan đến tiền mặt của công ty.

Nếu tổng thu lớn hơn tổng chi có nghĩa là cash flow dương, ngược lại nếu tổng thu nhỏ hơn tổng chi thì cash flow âm.. Sau đó bạn sẽ phải đưa ra những phương án sử dụng dòng tiền đó sao cho phù hợp để công ty phát triển một cách ổn định và lâu dài, tránh nguy cơ phá sản.

➡️ Mời Bạn Tham Khảo 🆙Tiền Là Gì [Nguồn Gốc, Lịch Sử Tiền Tệ, Bản Chất Từ A-Z]

Fcf Là Gì

Fcf (Free Cash Flow/ dòng tiền tự do)  là một thước đo về tài chính để phân tích, so sánh và định giá một doanh nghiệp. Cụ thể hơn, Free Cash Flow là dòng tiền mặt mà một doanh nghiệp sản xuất thông qua các hoạt động của mình trừ các chi phí tiêu cho tài sản. Nói cách khác, Free cash flow là số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán các khoản chi phí.

Fcf Là Gì
Fcf Là Gì

Bởi lẻ khái niệm dòng tiền tự do quan trọng là bởi vì nó cho phép doanh nghiệp có thể theo đuổi các cơ hội đầu tư nhằm tối đa hóa giá trị cho các cổ đông.

Nếu không có tiền mặt thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển sản phẩm mới, thực hiện các vụ mua lại, chi trả cổ tức và trả nợ. Dòng tiền tự do được tính toán như sau: Thu nhập ròng + khấu hao – thay đổi trong vốn lưu động – chi tiêu vốn = dòng tiền tự do.

👉 Tiennhanroi.vn cập nhật cho bạn 5 ✅ Chức Năng Của Tiền Tệ [Từ A-Z]

Fcff Là Gì

FCFF là tên viết tắt của Free Cashflow for the firm, có được gọi là dòng tiền tự do cho doanh nghiệp hay có nghĩa là dòng tiền thuần. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF) được phát triển bởi Michael Jensen; và là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh và phân tích sức khoẻ tài chính cũng như là định giá cổ phiếu. 

Fcff Là Gì
Fcff Là Gì

FCFF là phép đo lợi nhuận của một công ty sau toàn bộ các khoản chi phí và tái đầu tư. Nó là tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh và phân tích sức khỏe tài chính của một công ty.

Dòng tiền tự do của một doanh nghiệp có rất nhiều công thức tính khác nhau. Nhưng 2 công thức tính chủ yếu mà nhà đầu tư hay sử dụng là:

FCFF = FCFE + chi chí lãi vay ( 1 – thuế) + các khoản nợ gốc – nợ mới + cổ tức cổ phiếu ưu đãi

FCFF  = EBIT ( 1 – thuế) + khấu hao – chi vốn – sự thay đổi VLĐ

 • Nếu FCFF dương -> công ty còn tiền sau các khoản chi phí
 • ngược lại FCFF âm -> công ty không tạo đủ doanh thu để trang trải các chi phí và hoạt động đầu tư của mình.

👉 Hướng Dẫn Bạn 2 🔝Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm Ngân Hàng [Chính Xác Nhất]

Fcfe Là Gì

FCFE – Free Cash Flow to Equity ( Dòng tiền thuần của chủ sở hữu) là dòng tiền trong kì thuộc sở hữu của các cổ đông mà các cổ đông sau khi đã tính đến chi tiêu vốn cho đầu tư tài sản và thanh toán nợ gốc.

Fcfe Là Gì
Fcfe Là Gì

Dòng tiền thuần của chủ sở hữu là thước đo lượng tiền sẵn có cho các cổ đông của một công ty sau khi tất cả các chi phí, tái đầu tư và nợ được trả.

Công thức tính: FCFE = [NI + Khấu hao + Khoản vốn vay mới] – [Đầu tư mới vào TSCĐ + Thay đổi VLĐ + Trả nợ vay gốc]

Trong đó:

 • FCFE: Dòng tiền thuần của chủ sở hữu
 • NI: Thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng
 • Nếu FCFE < 0: Thể hiện dòng tiền không có đủ dành cho cổ đông, do đó phần thiếu hụt tiền, một mặt sẽ không chi trả cổ tức hoặc sẽ huy động thêm tiền thông qua việc phát hành cổ phiếu mới. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn muốn duy trì chính sách trả cổ tức thì họ phải điều chỉnh chính sách vay nợ và đầu tư để cân đối dòng tiền này.
 • Nếu FCFE > 0: Tức là doanh nghiệp có dư nguồn tiền để chi trả cổ tức và dựa vào dòng tiền đó để quyết định mức trả cổ tức cho cổ đông. Nếu DN vẫn còn thừa tiền sau khi chi trả cổ tức, họ sẽ thực hiện điều chỉnh chính sách vay nợ để giảm nợ và mua lại cổ phần. 

👍 Chia Sẻ Bạn 7 Cách 🔝Gửi Tiết Kiệm [Ngân Hàng Hiệu Quả Nhất]

Phân Loại Cash Flow

Hiện này dòng tiền được chia làm 3 loại chính với những đặc điểm riêng biệt mà bất cứ một người theo chuyên ngành tài chính đều biết đó là:

 • Dòng tiền hoạt động: Đây là dòng tiền cơ bản nhất, được tính toán dựa trên kết quả thực tế từ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy đây cũng là vấn đề khiến các nhà đầu tư thường chú ý nhất khi đầu tư vào công ty đó.
 • Dòng tiền đầu tư: tính dựa trên hoạt động đầu tư hoặc mua lại của doanh nghiệp. Thông qua dòng tiền này, doanh nghiệp có thể phân tích và đưa ra quyết định có nên đầu tư thêm hay giảm đầu tư cho một hạng mục nào đó hay không.
 • Dòng tiền tài chính: Dòng tiền này được tính toán trên các hoạt động của doanh nghiệp như: trả nợ, vay vốn, phát hành/mua lại cổ phiếu, thành toán cổ tức….Ngoài ra, đây còn là tiền các cổ đông góp thêm vốn, tiền huy động thông qua vay vốn từ các công ty khác, ngân hàng hoặc các công ty tài chính.

➡️ Tiennhanroi.vn Gợi Ý Bạn 7 Kênh Đầu Tư 👍 Tiền Nhàn Rỗi [Hiệu Quả, Sinh Lời Nhất]

Cách Tính Cash Flow, Công Thức Tính Chuẩn Nhất

Dưới đây là Cách Tính Cash Flow, Công Thức Tính Chuẩn Nhất cho những bạn nào chưa biết.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh + Dòng tiền từ hoạt động đầu tư + Dòng tiền từ hoạt động tài chính + Số dư tiền mặt ban đầu = Số dư tiền mặt cuối kỳ

Trong đó :

 • Dòng tiền tiền từ HĐKD = Tổng dòng tiền đi vào của HĐKD – Tổng dòng tiền đi ra của HĐKD
 • Dòng tiền từ Hoạt động đầu tư = Tổng dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư – tổng dòng tiền đi ra từ hoạt động đầu tư
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính= Tổng dòng tiền đi vào của hoạt động tài chính – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính

Cách Lên Kế Hoạch Dòng Tiền Cash Flow Doanh Nghiệp

Tiennhanroi.vn tổng hợp cho các bạn 5 Cách Lên Kế Hoạch Dòng Tiền Cash Flow Doanh Nghiệp sau đây.

Dự báo dòng tiền vào

Hiện này dòng tiền vào của Doanh Nghiệp có 3 loại hoạt động chính đó là:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:  Đây là dòng tiền chủ yếu đến từ hoạt động giải trí tạo ra lệch giá như tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ, tịch thu nợ của đối tác…
 • Dòng tiền từ hoạt động góp vốn đầu tư: Dòng tiền vào và ra chủ yếu từ các hoạt động mua sắm, hình thành các tài sản dài hạn và những khoản đầu tư tài chính. Các khoản tiền thu hồi được từ đầu tư, tiền lãi, tiền cho vay
 • Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư tài chính: Đây là những khoản  tiền phát hành Cổ Phiếu, tiền huy động từ việc vay vốn, tiền từ những chủ sở hữu góp vốn bằng tiền …

Dự báo dòng tiền ra

Dòng tiền chi ra của các doanh nghiệp sẽ được tổng hợp bởi các chi phí của doanh nghiệp trong một thời kì. Cụ thể, dòng tiền ra bao gồm:

 1. Các khoản chi cho sản xuất kinh doanh: trả lãi vay vốn, nộp ngân sách nhà nước, chi quảng cáo, tiếp thị, phí dịch vụ, đầu tư nguyên vật liệu, trả lương, v.v.
 2. Chi phí cho các hoạt động tài chính: cho vay, thuế, thanh toán cho nhà đầu tư, v.v.
 3. Đầu tư vào các hoạt động như xây dựng cơ sở hạ tầng, mua thiết bị, cho vay, vốn đầu tư, v.v.

Tính dòng tiền thuần của doanh nghiệp

Dòng tiền thuần là chênh lệch giữa dòng tiền vào so với dòng tiền ra của doanh nghiệp trong cùng kì. Từ đó, các chủ doanh nghiệp sẽ thấy được dòng tiền còn lại đang âm hay dương để điều chỉnh hướng đi phù hợp nhất.

Xác định số tiền dư cuối kì và số tiền thừa hoặc thiếu

Bạn muốn có thể xác định số tiền ở trong doanh nghiệp đến cuối kỳ đang còn dư hay là đang bị thiếu thì bạn cần phải thực hiện theo công thức như sau: Số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + dòng tiền thuần trong kỳ.

Từ đó đối chiếu với số dư tiền cần thiết, xác định số vốn bằng tiền dư thừa hay thiếu hụt bằng chênh lệch giữa các số tiền cuối kì với số dư tiền cần thiết.

Đưa ra các giải pháp để xử lí cho doanh nghiệp

Dựa trên các dự báo và dữ liệu đã tính toán ở các bước trên. Doanh nghiệp có thể chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cân đối chi phí.

 • Nếu như dư tiền vốn thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra các phương án đầu tư, để tiếp tục sinh lời cho doanh nghiệp. 
 • Còn nếu như ở trong trường hợp mà bị thiếu hụt thì cần phải có những giải pháp cụ thể để có thể giúp doanh nghiệp của bạn cân bằng lại dòng tiền vào và ra. 

👉 Tiết Lộ Bạn Bí Quyết 💰 7 Kinh Nghiệm Đầu Tư Vàng Sinh Lợi Nhất

2 Cách Đầu Tư Vàng

Cách Cải Thiện Dòng Tiền Cash Flow Tối Ưu Nhất

Mời bạn tham khảo các Cách Cải Thiện Dòng Tiền Cash Flow Tối Ưu Nhất dưới đây nhé.

 • Giảm thiểu chi phí thu mua hàng hóa: Hãy tìm nhà cung cấp có giá tành rõ hoặc đàm phán giá cả thật tốt với đối tác để có thể giảm thiểu được dòng tiền ra của doanh nghiệp
 • Gia tăng doanh số bán hàng: Để có thể tăng doanh số bán hàng thì có rất nhiều cách, trong đó cách giảm giá sản phẩm thường được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Một điều cần lưu ý là bạn chỉ nên giảm giá những mặt hàng thông dụng chứ không nên giảm tất cả. Mức giảm 25% được đánh giá là hợp lý.
 • Tăng cường thu hồi công nợ mà doanh nghiệp cần phải thu, những công nợ của khách hàng sau đó tìm cách thu hồi càng sớm càng tốt để gia tăng nguồn vốn, ổn định dòng tiền.

❓Nếu bạn còn vẫn thắc mắc, băn khoăn gì về Cash Flow thì bạn vui lòng để lại thông tin mục LIÊN HỆ tại Menu website tiennhanroi.vn hoặc BÌNH LUẬN bên dưới nhé.

Viết một bình luận